Bản đồ Bắc Giang, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Bắc Giang

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang nhé.

Giới thiệu: Ngọc Lý là một xã thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Diện tích: 10,57 km²
Vùng miền: Đông Bắc.
Dân tộc: Kinh, Nùng, Sán Chay, Hoa, Tày.

Mua bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn, để mua bản đồ cập nhật mới nhất và kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang Google Map


Bản đồ hành chính Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang:
Bản đồ Tỉnh Bắc Giang.


Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
đồ Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Đại Hóa, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Phúc Hòa, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Bản đồ Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Bạn đã từng đến địa điểm trên bản đồ này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cho bạn bè, hoặc ghi lại cảm nhận của bạn bên dưới nhé!

Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang Bản đồ Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Unknown on January 15, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.